Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999)10 §, Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917 ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin pitäjä

Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy (0933426-9)

Osoite

Käenkoskentie 6, 80130 Joensuu

Muut yhteystiedot

puhelin 013 123 553, s-posti; toimisto@hsks.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Heli Heikkinen

puhelin 050 4949734
s-posti: heli.heikkinen@hsks.fi

Rekisterin nimi

Joensuun HS-Kiinteistösaneerauksen asiakas- ja toimittajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain 8 §:n ja 19 §:n nojalla asiakkaiden tilausten hoitamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten.

Oikeus tarkistaa omat tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja rekisterissämme on sekä pyytää tietojen oikaisemista tai päivittämistä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen jatkokäsittelyn kannalta. Koska tallennettavien tietojen laatu ja määrä ei ole laajamittaista, ei Joensuun HS-Kiinteistösaneerauksella ole tarvetta asetuksen mukaan nimetä erillistä tietosuojavaltuutettua. Asiakas- ja toimittajarekisteriin kerätään ja tallennetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • nimi
  • yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, verkkolaskutiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka rekisteröity itse on ilmoittanut

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakas- ja toimittajarekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu Yritysreksiteri-järjestelmään, jotka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt Rekisterinpitäjän valitsemat henkilöt.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot, sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.